آدرس ما

قم.شهرک صنعتی شکوهیه.فازدوم.بلوارصیاد شیرازی.خیابان دهم.پلاکFN576

شماره تماس

025-33342176-33342176

ایمیل

berjisfanar@gmail.com